Tyfloemployability


Přeskoč na hlavní obsah stránky

Udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj je chápán v rámci tohoto projektu především z pohledu sociálního začlenění cílové skupiny do společnosti a na trh práce.

Jedná se hlavně o rozvoj spolupráce organizací s podobným zaměřením, dále se státní správou (ÚP) a potenciálními zaměstnavateli.

Cílová skupina je na naplňování tohoto principu připravována především zapojením do následujících aktivit: motivace, poradenství a vzdělávání. Cílová skupina tedy zvyšuje svoji kvalifikaci a schopnosti, tím bude z hlediska udržitelnosti velmi důležitá.

Důležitou cestou, která vede k naplňování tohoto principu je reklamní propagační kampaň, zde jsou oslovování zástupci státní správy, zaměstnavatelé, ale i široká veřejnost.

Internetové stránky slouží v prezentaci projektu a právě touto cestou mohou zmíněné skupiny získávat informace nebo navázat další spolupráci. Odkaz na internetové stránky projektu je na letácích vytvořených v rámci projektu.

Spektra, v.d.n. SONS ČR Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy SE & Partners Consulting s.r.o. Úřad práce Kladno NetGenium s.r.o. TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. TyfloCentrum Brno, o.p.s. TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. loga partnerů projektu s odkazy na jejich stránky

© SONS ČR 2005-7 | equal@sons.cz | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Změna vzhledu | English versionKontaktní informace

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR), Krakovská 21, 110 00 PRAHA 1, tel.: 221 462 146, fax: 221 462 145, e-mail: sons@sons.cz, tel.: +420-777 214 097

PROJEKT TYFLOEMPLOYABILITY JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY