Tyfloemployability


Přeskoč na hlavní obsah stránky

Stručná metodika přípravy a náboru uchazečů do rekvalifikačního kurzu Operátor call centra pro lidi se ZP

Červen 2007

1. Předpokládaná doba realizace kurzů:

Předpokládáme 2 běhy rekvalifikací - v září a říjnu. Jeden kurz má rozsah 120 vyučovacích hodin. Kurz obsahuje 105 hodin teoreticko - praktické výuky a 16 hodin praxe v call - centru. Kurzy budou realizovány v blocích po 3 - 4 - 3 dnech.

2. Oslovení účastníků:

Potenciální zájemce o rekvalifikaci bude seznámen s přínosem kurzu pro něj a s tím, co vše bude na konci kurzu umět:

 1. Kurz je orientován na zlepšení zaměstnatelnosti lidí se ZP. V oblasti telemarketingu je momentálně vysoká poptávka po pracovní síle. Spolupracujeme s několika call centry, které by potenciálně měli zájem o nábor námi proškolených operátorů.
 2. Absolvent kurzu "Operátor call centra pro lidi se ZP":
  • se orientuje ve službách z oblasti telemarketingu
  • zná principy a vývoj telemarketingu
  • má přehled o možnostech uplatnění telemarketingu v regionu, ze kterého pochází
  • umí vést telefonní rozhovor v aktivním i pasivním telemarketingu
  • zvládá techniky aktivního naslouchání
  • zná telemarketingové fráze
  • osvojil si postup vypojení z hovoru
  • orientuje se v obecném a specifických call - skriptech podle druhu služby
  • umí řešit krizové situace v telefonním hovoru
  • zná základy komunikace a asertivního přístupu
  • zvládá obchodní jednání po telefonu
  • umí se chránit před manipulací
  • orientuje se v zákoně o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.
  • umí vyřídit reklamaci po telefonu
  • umí pracovat se základními SW aplikacemi v telemarketingu
  • umí pracovat s databázemi v telemarketingu
  • má přehled v technickém vybavení call - centra
  • absolvoval 16 hodin praktického nácviku na reálném pracovišti
  • má vypracovanou nabídku a profesní plán pro potenciálního zaměstnavatele
 3. kurz povedou osvědčení lektoři ze sociální
 4. Každý účastník projde vstupním výběrovým řízením, kde musí splnit minimální požadavky pro vstup do rekvalifikace.

V telemarketingu tvoří většinu pracovní síly (operátoři) nekvalifikovaní pracovníci, nebo SŠ. Kurz, který realizujeme má za úkol kompenzovat nevýhody lidí se ZP při nástupu do call centra. Jedná se hlavně o rychlé zaučování (účastníci budou již obecně připraveni a tak se zaměří jen na specifika), znalost techniky (technika je v mnoha ohledech ve většině call center velmi podobná) a praxi (poskytuje výhodu oproti absolventům škol). Oslovení účastníků bude probíhat od května do konce července.

3. Vstupní požadavky na zájemce o rekvalifikaci:

Tyto požadavky slouží k prvnímu výběru kandidátů na rekvalifikaci.

Kandidát pro vstup do kurzu musí splňovat následující podmínky:

 1. Zrakové postižení prokáže kandidát dokladem ZTP, nebo ZTP/P, popř. dokladem o tom, že pobírá důchod, nebo potvrzením od lékaře.
 2. SŠ vzdělání prokáže výučním listem, nebo osvědčením o maturitní zkoušce.
 3. Hlasové dispozice ověřujeme přímo v rozhovoru. Cílem je vyřadit kandidáty, kteří by neuspěli při žádosti o práci v call centru. Jedná se především o kandidáty s různými vadami řeči (např. ráčkování, přílišné polykání částí, nebo celých slov, huhňání apod.).
 4. Stejným způsobem ověříme také komunikační minimum (např. formulování vět, schopnost zacílit rozhovor apod.). Ukazatelem může být také absolvování kurzu komunikačních dovedností.
 5. Úroveň práce na PC ověříme na standardním zadání práce v MS Office podle stupně zrakového postižení. Důležité je, aby kandidát uměl pracovat s MS Wordem a speciálním zvětšovacím, nebo ozvučovacím SW.

4. Vstupní pohovory

Koncem měsíce srpna proběhnou vstupní pohovory do rekvalifikačních kurzů. Zaměřené budou především na hlubší ověření přepodkladů pro práci v call centru. Jedná se především o hlasové dispozice, komunikační dovednosti a schopnost práce s technickými pomůckami. Součástí je ověření minimálních požadavků pro vstup do rekvalifikace u každého kandidáta. Je nutné, aby každý s účastníků měl doklad o svém zrakovém postižení, výuční list, nebo osvědčení o maturitní zkoušce.

Spektra, v.d.n. SONS ČR Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy SE & Partners Consulting s.r.o. Úřad práce Kladno NetGenium s.r.o. TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. TyfloCentrum Brno, o.p.s. TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. loga partnerů projektu s odkazy na jejich stránky

© SONS ČR 2005-7 | equal@sons.cz | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Změna vzhledu | English versionKontaktní informace

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR), Krakovská 21, 110 00 PRAHA 1, tel.: 221 462 146, fax: 221 462 145, e-mail: sons@sons.cz, tel.: +420-777 214 097

PROJEKT TYFLOEMPLOYABILITY JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY