Tyfloemployability


Přeskoč na hlavní obsah stránky

Závěrečná mezinárodní setkání v rámci projektu Tyfloemployability

Mezinárodní partnerství SHARE

Dne 5. až 8. 11. 2007 se konalo závěrečné setkání mezinárodního partnerství SHARE ve Vilniusu (Litva). Na setkání byly prezentovány dosažené výsledky jednotlivých projektů, také tedy projektu Tyfloemployability. Partneři živě diskutovali a dohodli se na finálních podobách produktů, které mají být společně vytvořeny za mezinárodní partnerství SHARE (společné video, brožury a pod.) a dále navštívili zařízení některých národních partnerů zapojených do litevského projektu. V rámci programu byla také naplánovaná účast na národní konferenci litevského partnera s názvem: "Inovativní modely zaměstnání neslyšících lidí v Litvě a výměna zkušeností se zaměstnáváním lidí se zdravotním postižením v Belgii, Francii, České republice a Itálii", kde byl prezentován projekt Tyfloemployability i s aktuálními výstupy.

Mezinárodní partnerství Vision=E3

V rámci mezinárodního partnerství Vision=E3 proběhlo ve dnech 28. - 29. 11. 2007 závěrečné setkání spojené s recepcí v budově Evropského parlamentu v Bruselu. Na recepci vystoupili se svými projevy: paní Liz Lynne (poslankyně Evropského parlamentu za West Midlands Region, Anglie), pan Andy Taylor (zástupce partnerství VISION=E3, zároveň zástupce anglického partnerství) a pan Grzegorz Muk (klient za polské partnerství PL-5). Mezi hlavní důvody uspořádání setkání právě v budově EU parlamentu byla větší příležitost daným způsobem umožnit partnerům Vision=E3 setkat se s tvůrci politik v rámci EU a tím je také obeznámit s praktickými kroky, které může EU učinit v podpoření širší integrace lidí se zdravotním postižením na trh práce. V rámci partnertství bylo vypracováno několik zpráv, které pomohly identifikovat možnosti jako i hlavní překážky, se kterými se setkávají lidé se zrakovým postižením v partnerských zemích. Tyto zprávy se týkaly: Kurzů dovedností každodenní potřeby, ICT kurzů, rekvalifikačních kurzů, vytvoření přístupných webových stránek, kurzů sebezaměstnávání, kurzů mezilidských dovedností a příkladů dobrých praxí v zaměstnání nevidomých a slabozrakých lidí. Hlavní závěry těchto zpráv zazněly v rámci projevu pana Taylora a jsou také ke stáhnutí v anglickém jazyce na stránkách www.visioneu.org a www.visage-equal.org.uk. Recepce byla zakončena konkrétním příkladem dobré praxe - podaným formou rozhovoru s panem Mukem. Zajímavý rozhovor umožnil sdělit zkušenosti klienta s projektem a měl apelovat na tvůrce politik pro větší zasazování se za legislativu podporující vyšší zapojení lidí se zdravotním postižením do pracovního procesu.

V rámci setkání byly partnerům také distribuovány společné letáky "Vytvoření přístupných webstránek pro všichni", za výrobu kterých bylo zodpovědné partnerství z ČR.

Projektový tým

Spektra, v.d.n. SONS ČR Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy SE & Partners Consulting s.r.o. Úřad práce Kladno NetGenium s.r.o. TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. TyfloCentrum Brno, o.p.s. TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. loga partnerů projektu s odkazy na jejich stránky

© SONS ČR 2005-7 | equal@sons.cz | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Změna vzhledu | English versionKontaktní informace

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR), Krakovská 21, 110 00 PRAHA 1, tel.: 221 462 146, fax: 221 462 145, e-mail: sons@sons.cz, tel.: +420-777 214 097

PROJEKT TYFLOEMPLOYABILITY JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY