Tyfloemployability


Přeskoč na hlavní obsah stránky

Závěrečná konference k projektu TyfloEmployAbility

Velký jednací sál Nové radnice ve středu 26. března 2008 hostil účastníky konference k projektu Tyfloemployability, což je téměř 3-letý projekt, zaměřený na integraci zrakově postižených na trh práce. Hlavním realizátorem projektu je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR, které se podařilo nalézt zaměstnání pro 33 účastníků projektu a dalších 50 proškolit v rámci rekvalifikačních programů. "Nevidomí byli zaměstnáni v oblasti telemarketingu nebo se uplatnili jako maséři. Řada z nich našla své uplatnění i v chráněných dílnách," zhodnotil úspěchy projektu radní pro zdravotnictví Milan Pešák, pod jehož záštitou se konference konala.

"Smyslem projektu Tyfloemployability je zlepšení přístupu a návratu na trh práce pro nevidomé, slabozraké a kombinovaně (zrakově a jinak) postižené občany. Zatímco se jejich průměrná nezaměstnanost v České republice pohybuje kolem 9 %, dle některých expertních odhadů míra nezaměstnanosti u této skupiny obyvatelstva přesahuje 70-ti procentní hranici. Fakt, že míra nezaměstnanosti mezi zrakově postiženými občany je sedmkrát vyšší, je alarmující ,"" uvedl radní Pešák.

Podle Pešáka mezi hlavní důvody vysoké nezaměstnanosti zrakově handicapovaných lidí patří nedostatečná kvalifikace a vzdělání, nízká efektivita práce a předsudky na straně zaměstnavatelů. Na to je právě zaměřen projekt Tyfloemployability - integrace nevidomých na trh práce, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Cílem tohoto projektu je především:

Mezi hlavní témata dnešní konference, na které se také shrnuly dosavadní výsledky celého projektu, patřila zaměstnanost zrakově postižených občanů v souvislostech, nejdůležitější výsledky analýz realizovaných v rámci projektu a představení metodiky "Podporované zaměstnávání občanů se zrakovým postižením".

Prezentace

  1. prezentace projektu a jeho výstupů (ppt; 371 kB)
  2. pracovní rehabilitace (ppt; 354,5 kB)
  3. agenturní zaměstnávání (ppt; 325 kB)
  4. pohled pracovních konzultantů a asistentů (ppt; 379,5 kB)

Program konference a pozvánka

Spektra, v.d.n. SONS ČR Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy SE & Partners Consulting s.r.o. Úřad práce Kladno NetGenium s.r.o. TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. TyfloCentrum Brno, o.p.s. TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. loga partnerů projektu s odkazy na jejich stránky

© SONS ČR 2005-7 | equal@sons.cz | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Změna vzhledu | English versionKontaktní informace

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR), Krakovská 21, 110 00 PRAHA 1, tel.: 221 462 146, fax: 221 462 145, e-mail: sons@sons.cz, tel.: +420-777 214 097

PROJEKT TYFLOEMPLOYABILITY JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY