Tyfloemployability


Přeskoč na hlavní obsah stránky

Validační jednání v rámci projektu Tyfloemployability

Dne 14.11.2007 se v rámci projektu Tyfloemployability uskutečnila dvě validační jednání. Hodnotily se následující produkty: Metodika "Podporované zaměstnávání pro lidi se zrakovým postižením" a "Lektorský tutoriál pro nácvik obsluhy softwaru pro zpřístupnění výpočetní techniky zrakově postiženým občanům" (s podprodukty: Lektorský tutoriál k programu ZoomText, Window-Eyes a Jaws).

Prvního validačního jednání (Metodiky "Podporované zaměstnávání pro lidi se zrakovým postižením") se účastnili zástupci TyfloCenter zapojených do projektu, zástupci ostatních TyfloCenter ČR, externí expertka - Mgr. Zuzana Bajerová (předsedkyně České unie pro podporované zaměstnávání), samotní autoři metodiky (p. Vladimír Kňažko, Mgr. Milan Pešák) a organizátoři (zástupci SE&Partners Consulting, s.r.o. a prezident SONS - p. Josef Stiborský). Účastníci validačního jednání ocenili vysokou kvalitu zpracování produktu a mezi jeho silné stránky kromě jiných také zařadili: inovativnost (vyplnění mezery v oblasti poskytování podporovaného zaměstnávání různým cílovým skupinám), jedinečnost, komplexnost a pod. Vzhledem k vysloveným závěrům účastníků validačního jednání byla Metodika "Podporované zaměstnávání pro lidi se zrakovým postižením" úspěšně zvalidována a může být zařazená do skupiny produktů s připomínkami a doporučeními, které nejsou zásadního charakteru.

Na druhém validačním jednání byli rovněž přítomni zástupci TyfloCenter ČR, experti, autoři tutoriálů a organizátoři. Účastníci doporučili šířit lektorské tutoriály dále a jako silné stránky uvedli fakt, že se jedná o první produkt svého druhu v ČR, který podporuje samostatnost a sebevzdělávání uživatelů. Dále ocenili jeho moderní podobu - forma e-learningu, dostupnost a pod. V rámci diskuse se účastníci také dohodli, že tutoriály budou přístupné na internetové stránce projektu Tyfloemployability - výstupy projektu. Produkt "Lektorský tutoriál pro nácvik obsluhy softwaru pro zpřístupnění výpočetní techniky zrakově postiženým občanům" byl úspěšně zvalidován a může být zařazen do skupiny produktů s připomínkami a doporučeními, které nejsou zásadního charakteru.

Projektový tým

Spektra, v.d.n. SONS ČR Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy SE & Partners Consulting s.r.o. Úřad práce Kladno NetGenium s.r.o. TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. TyfloCentrum Brno, o.p.s. TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. loga partnerů projektu s odkazy na jejich stránky

© SONS ČR 2005-7 | equal@sons.cz | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Změna vzhledu | English versionKontaktní informace

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR), Krakovská 21, 110 00 PRAHA 1, tel.: 221 462 146, fax: 221 462 145, e-mail: sons@sons.cz, tel.: +420-777 214 097

PROJEKT TYFLOEMPLOYABILITY JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY