Tyfloemployability


Přeskoč na hlavní obsah stránky

Kurzy v rámci projektu Tyfloemployability v TyfloCentru Pardubice, o. p. s.

Pardubická obecně prospěšná společnost TyfloCentrum realizuje již téměř dva roky projekt Tyfloemployability "Zlepšení přístupu nevidomých a jinak zrakově postižených občanů na trh práce". Po celou dobu pracujeme jak se samotnými handicapovanými, tak s jejich potencionálními zaměstnavateli. Pro uživatele služeb připravujeme vzdělávací kurzy, které mají nevidomým pomoci ke zvýšení míry zaměstnanosti. Jedná se o kurzy Komunikace a Výpočetní techniky (vždy mají skupinovou i individuální část, záleží na zájmu uživatele, do kterých kurzů má zájem se zapojit).

Skupinové výukové bloky kurzu Komunikace byly zaměřené na různá témata, např. zvládnutí telefonického rozhovoru, pravidla komunikace, řeč těla, společenské chování (účastníci kurzu se dozvěděli také o firemní kultuře; zejména oblékání je citlivé téma), asertivní chování, dále zvládnutí výběrového řízení či řešení konfliktů. Jednotlivé bloky probíhaly cca jedenkrát za tři týdny. Látka byla při osmi setkáních vysvětlována na konkrétních příkladech, které klienti často doložili i osobními zkušenostmi. Za zmínku stojí příjemná a uvolněná atmosféra kurzu, kterou doplňovalo jak praktické cvičení ve dvojicích, tak i připravené občerstvení. Individuální část kurzu Komunikace je zaměřena na diagnostiku osobnosti, která uživateli služeb pomůže rozkrýt jeho osobnost, zájmy a tedy i oblast případného vhodného uplatnění. Do každého z kurzů se zatím zapojilo 10 uživatelů služeb.

Skupinové kurzy výpočetní techniky se pokusily v průběhu tří setkání odpovědět zájemcům na otázky, co všechno je možné s počítačem dělat, k čemu by mohl být v životě zrakově postiženého člověka prospěšný, i jak tuto kompenzační pomůcku získat. Zmiňovaná témata byla vyučována skupinově, ale jednotlivé lekce praktické práce s počítačem probíhají individuálně, lektor se věnuje vždy pouze jedinému zájemci. Také již u nás proběhl specializovaný kurz výpočetní techniky, kdy zástupci společnosti Spektra v.d.n. prezentovali nové kompenzační pomůcky ze své nabídky. Vše bylo možné si na místě i vyzkoušet. Do skupinových kurzů se zapojilo 9 uživatelů, v individuálních kurzech se v práci na počítači vzdělává 8 zájemců.

TyfloCentrum Pardubice, o. p. s.

Spektra, v.d.n. SONS ČR Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy SE & Partners Consulting s.r.o. Úřad práce Kladno NetGenium s.r.o. TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. TyfloCentrum Brno, o.p.s. TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. loga partnerů projektu s odkazy na jejich stránky

© SONS ČR 2005-7 | equal@sons.cz | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Změna vzhledu | English versionKontaktní informace

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR), Krakovská 21, 110 00 PRAHA 1, tel.: 221 462 146, fax: 221 462 145, e-mail: sons@sons.cz, tel.: +420-777 214 097

PROJEKT TYFLOEMPLOYABILITY JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY