Tyfloemployability


Přeskoč na hlavní obsah stránky

Shrnutí projektu TyfloEmployAbility

Kukátko březen 2008

Od roku 2005 je TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. zapojeno do projektu Tyfloemployability, který je zaměřen na integraci osob se zrakovým postižením na trh práce. O tomto projektu vás pravidelně informujeme v Kukátku. Nyní bychom vám rádi seznámili s dosaženými výsledky.

V rámci projektu jsme s vámi po celou dobu pracovali na vzdělávání a zaměstnávání.

Do projektu je zapojeno 29 uživatelů služeb, z toho 12 žen a 17 mužů. Patnácti z nich se podařilo nalézt pracovní místa. Pracují jako administrativní pracovníci, nákupčí, dělníci a nebo třeba obchodní zástupci.

V rámci projektu proběhly a stále ještě probíhají kurzy práce na počítači, a to základní i nadstavbové, kurzy komunikačních dovedností, kurzy motivačně diagnostické - tzv. kurzy květiny kariéry, kde se uživatelé dozvěděli, jaké zaměstnání je pro ně nejvhodnější, dále kurzy hledání zaměstnání a také nadstavbové kurzy komunikace, tzn. kurzy komunikace v anglickém jazyce. Proběhl také jeden rekvalifikační kurz "Operátor telemarketingu pro lidi se zrakovým postižením". Účastnilo se ho 10 uživatelů, 7 z nich ho úspěšně dokončilo a získali osvědčení o rekvalifikaci. Kurzy probíhaly skupinově i individuálně. Nyní se připravuje zážitkový kurz nazvaný "Výstupky, aneb cesta nahoru", který je závěrečným seminářem pro uživatele zapojené v projetu Tyfloemployability.

Pracovníci TyfloCentra také oslovovali zaměstnavatele, kteří byli kontaktováni podle databáze zaměstnavatelů, kterou má Tyflocentrum vytvořenou a neustále ji doplňuje novými kontakty. Nové kontakty se pracovníci TyfloCentra snažili získat osvětou činností na různých jednorázových akcích.

Dále mohli uživatelé, kteří byli zapojeni v projektu Tyfloemployability, využít poskytování služby pracovní asistence. Celkem byla tato služby poskytnuta 5 zájemcům, z toho dvěma opakovaně. Pokud si to uživatel vyžádal, docházela asistentka s uživatelem služby na přijímací pohovory k zaměstnavatelům a pokud byl uživatel přijat, docházela i na pracoviště a poskytovala pracovní asistenci.

Tyflocentrum Pardubice, o.p.s. spolupracuje také s městskými úřady a úřady práce v Pardubickém kraji.

Barbora Pscherová

Spektra, v.d.n. SONS ČR Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy SE & Partners Consulting s.r.o. Úřad práce Kladno NetGenium s.r.o. TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. TyfloCentrum Brno, o.p.s. TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. loga partnerů projektu s odkazy na jejich stránky

© SONS ČR 2005-7 | equal@sons.cz | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Změna vzhledu | English versionKontaktní informace

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR), Krakovská 21, 110 00 PRAHA 1, tel.: 221 462 146, fax: 221 462 145, e-mail: sons@sons.cz, tel.: +420-777 214 097

PROJEKT TYFLOEMPLOYABILITY JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY