Tyfloemployability


Přeskoč na hlavní obsah stránky

Informativní semináře na Úřadech práce v Královéhradeckém kraji

V rámci projektu Tyfloemployability Zlepšení přístupu nevidomých a jinak zrakově postižených občanů na trh práce realizuje obecně prospěšná společnostTyfloCentrum Hradec Králové informativní semináře pro pracovníky úřadů práce v Královéhradeckém kraji. V současné době jsme navštívili Úřady práce v Hradci Králové, Náchodě a Rychnově nad Kněžnou. Náplní těchto seminářů bylo seznámení s aktivitami TyfloCentra Hradec Králové a službami, které poskytuje zrakově postiženým klientům jako poradenství, průvodcovskou a předčitatelskou službu, sociálně-aktivizační služby, kurzy obsluhy náročných kompenzačních pomůcek včetně poskytnutí možnosti simulace zrakových vad a jejich vlivu na vidění pomocí simulačních brýlí a službu pracovní rehabilitace a podpory pracovního uplatnění.

V návaznosti na poskytované služby byl představen projekt Tyfloemployability – Program iniciativy společenství Equal. Pracovníkům jednotlivých úřadů práce bylo vysvětleno pro jakou cílovou skupinu je projekt určen, jaké aktivity jsou realizovány, např. vzdělávání zrakově postižených uchazečů o práci, pracovní rehabilitace a asistence, osvěta zaměstnavatelů, úřadů atd. a jaké cíle byly stanoveny. Poté následovala diskuse, kdy účastníci probírali především možnosti spolupráce v rámci podporovaného zaměstnávání.

Na základě zrealizovaných seminářů proběhla následně na úřadech práce depistáž zrakově postižených uchazečů o zaměstnání, kterým byly předány informační materiály a nabídnuta možnost zapojení se do projektu. Po domluvě se zprostředkovatelkami byly naplánovány termíny skupinových schůzek s klienty na jednotlivých pracovištích úřadů práce. Zde se mohli lidé se zrakovým handicapem hledající práci dozvědět bližší informace o projektu. Uchazeči o zaměstnání se dotazovali na konkrétní průběh jednotlivých aktivit a někteří se do projektu aktivně zapojili.

TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s.

Spektra, v.d.n. SONS ČR Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy SE & Partners Consulting s.r.o. Úřad práce Kladno NetGenium s.r.o. TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. TyfloCentrum Brno, o.p.s. TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. loga partnerů projektu s odkazy na jejich stránky

© SONS ČR 2005-7 | equal@sons.cz | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Změna vzhledu | English versionKontaktní informace

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR), Krakovská 21, 110 00 PRAHA 1, tel.: 221 462 146, fax: 221 462 145, e-mail: sons@sons.cz, tel.: +420-777 214 097

PROJEKT TYFLOEMPLOYABILITY JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY