Tyfloemployability


Přeskoč na hlavní obsah stránky

I nevidomí mohou pracovat

Již více než rok mohou lidé se zrakovým postižením v TyfloCentru Pardubice, o.p.s. využívat služeb projektů Tyfloemplyability> a Integrace nevidomých a zrakově postižených osob na trh práce v Pardubickém kraji. Hlavním přínosem těchto dvou projektů, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem, je skutečnost, že připraví lidi s tímto handicapem na zapojení se na volný trh práce.

V rámci projektů Tyfloemployability a Integrace nevidomých a zrakově postižených dostává v TyfloCentrum podporu 36 uživatelů. Za dobu rok a půl se deseti z nich podařilo nalézt pracovní uplatnění.

S lidmi, kteří mají zájem něco pro sebe udělat, se v TyfloCentru pracuje postupně. Uživatelé si mohou vybrat v rámci projektu z těchto služeb: individuální diagnostika, kurzy práce na PC, kurzy komunikačních dovedností, pomoc při psaní strukturovaného životopisu a motivačního dopisu, ale také pomoc při přípravě na přijímací pohovor anebo při vyhledávání vhodných pracovních příležitostí. Pokud jsou lidé se zrakovým postižením na pracovní místo přijati, mohou v rámci projektu „Tyfloemployability“ čerpat podporu ve formě pracovní asistence. Asistent pracovní asistence s nimi dochází na pracoviště a pomáhá tam zrakově postiženému při prvních dnech v práci. Tím se ulehčí práce i zaměstnavateli, který nemá problémy s tím, jak zrakově postiženého zaměstnance zaučit na nové pracovní místo.

Individuální diagnostika spočívá v tom, že si uživatel služeb projektu společně s pracovníkem TyfloCentra objasní své možnosti v oblasti pracovního uplatnění, ujasní si na jakou práci by se hodil, případně jakou by chtěl vykonávat. Součástí diagnostiky je i diagnostika slabých stránek, které se snaží zrakově postižený během kurzů a docházení do TyfloCentra eliminovat. Tato fáze je velice důležitá, protože pomůže těmto lidem lépe si uvědomit všechny jejich dovednosti a znalosti, ale také jejich nedostatky v oblasti pracovního uplatnění, čímž se jim zlepší předpoklad pro vyhledávání vhodných pracovních příležitostí.

Kurzy práce na počítači a kurzy komunikačních dovedností jsou dlouhodobé, trvají 5-6 měsíců a během nich se účastníci naučí zvládat základní obsluhu počítače se specifickými programy pro zrakově postižené, jak efektivně komunikovat a to jak po verbální, tak i po neverbální stránce. Pro ty, kteří neumí pracovat s počítačem, je mnohem obtížnější najít si pracovní místo. Proto všem našim uživatelům doporučujeme zapojit se právě do tohoto kurzu.

Souběžně TyfloCentrum pracuje se zaměstnavateli v kraji. Oslovuje je a nabízí jim možnost schůzky, na kterých pracovníci TyfloCentra objasňují zaměstnavatelům výhody zaměstnávání lidí se zrakovým postižením, případně jim pomáhají vytipovat vhodné místo pro daného uchazeče.

V rámci projektu Tyfloemloyability se podařilo nalézt deseti lidem zaměstnání. Tito lidé byli zaměstnáni jako maséři, administrativní pracovníci, pracovníci na průzkum trhu, nákupčí a nebo třeba jako obchodní zástupci.

V případě vašeho zájmu o zapojení se do kurzů, neváhejte a kontaktujte nás: TyfloCentrum Pardubice, o.p.s., nábř. Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice, tel. 466 500 615.

Barbora Pscherová a Lenka Jurenková

článek vyšel v lednu 2007 v časopise Kukátko a Radniční zpravodaj.

Spektra, v.d.n. SONS ČR Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina, o.p.s. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy SE & Partners Consulting s.r.o. Úřad práce Kladno NetGenium s.r.o. TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. TyfloCentrum Brno, o.p.s. TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s. loga partnerů projektu s odkazy na jejich stránky

© SONS ČR 2005-7 | equal@sons.cz | Prohlášení o přístupnosti | Mapa webu | Změna vzhledu | English versionKontaktní informace

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR), Krakovská 21, 110 00 PRAHA 1, tel.: 221 462 146, fax: 221 462 145, e-mail: sons@sons.cz, tel.: +420-777 214 097

PROJEKT TYFLOEMPLOYABILITY JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY